Welkom bij In Bildt dagbesteding.

 

In Bildt biedt dagbesteding in kleinschalige setting aan (jong)volwassenen uit Noordwest Friesland met een zorgvraag. Clienten werken mee aan diverse activiteiten.
We dagen cliënten vooral uit om nieuwe dingen te proberen en te leren. In Bildt biedt dagbesteding aan meerdere doegroepen, bij ons draagt iedereen naar vermogen bij aan het welzijn van een ander.
Onder professionele begeleiding werken we met cliënten aan het vergroten van de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en activering in het algemeen.

 

In Bildt Dagbesteding kent de volgende doelstelling:
In Bildt ondersteunt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt door het verlenen van dagbesteding in een kleinschalige en veilige omgeving waar, indien mogelijk, toegewerkt wordt naar een reguliere baan passend bij het niveau van de cliënt.


Dit is vertaald in de volgende missie:
In Bildt Dagbesteding streeft ernaar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een veilige werkomgeving te bieden en, daar waar mogelijk, door te laten stromen naar een reguliere baan.

In Bildt heeft als visie:
In Bildt Dagbesteding realiseert haar doelstelling en missie door het bieden van een veilige en kleinschalige werkomgeving waar men kan werken aan eigen structuren om de zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen wij door gemiddeld negen cliënten per dagdeel werk, passend bij de cliënt, aan te bieden in hun eigen woon- en leefomgeving. Door deze werkwijze worden mensen meer betrokken bij hun omgeving. In Bildt Dagbesteding realiseert dit door cliënten werkzaamheden te laten verrichten in een openbare werkplaats en de bijbehorende winkel. Op deze manier proberen wij de afstand tussen de samenleving en de cliënt te verkleinen.
 

Oude bakkerij

In Bildt is gevestigd in een oud bakkerspand in Minnertsga (2e pand). Dit historysche pand is eind 2021 geheel verbouwd tot een waardige dagbesteding. Hierbij hebben we de oude elementen weer teruggebracht in een moderne en warme uitstraling. 
(bron foto: minnertsgavroeger.nl)