Missie en Visie

In Bildt kent de volgende doelstelling:

In Bildt ondersteunt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt door het verlenen dagbesteding in een kleinschalige en veilige omgeving waar, indien mogelijk, toegewerkt wordt naar een reguliere baan passend bij het niveau van de cliënt.

Dit is vertaald in de volgende missie:

In Bildt streeft ernaar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een veilige werkomgeving te bieden en, daar waar mogelijk, door te laten stromen naar een reguliere baan.

In Bildt heeft als visie:

In Bildt realiseert haar doelstelling en missie door het bieden van een veilige en kleinschalige werkomgeving waar men kan werken aan eigen structuren om de zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen wij door gemiddeld 9 cliënten per dagdeel werk, passend bij de cliënt, aan te bieden in hun eigen woon- en leefomgeving. Door deze werkwijze worden mensen meer betrokken bij hun omgeving. In Bildt realiseert dit door cliënten werkzaamheden te verrichten in een werkplaats en de bijbehorende winkel. Op deze manier proberen wij een de afstand tussen de samenleving en de cliënt te verkleinen.

 

Onder de knop documenten kunt u overzichtelijk de informatie vinden die wij wettelijk of bij overeenkomst verplicht zijn te tonen.