In Bildt biedt dagbesteding aan meerdere doelgroepen. Bij ons werken mensen met een lichamelijke-, lichtverstandelijke- en/of psychosociale beperking. Hierdoor versterken cliënten elkaar, en het (leren) samenwerken brengt positieve ervaringen met zich mee. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde en bevordert deelname aan de maatschappij.

Iedereen krijgt taken en verantwoordelijkheden toebedeeld die passend zijn bij hun eigen niveau en mate van zelfstandigheid. Waar nodig werken we met pictogrammen of foto’s.

We maken de cliënt bewust van de maatschappij om hen heen: duurzaamheid, gezondheid en creativiteit zijn een rode draad in onze manier van werken. Dit doen we bijvoorbeeld door het hergebruik van materialen, beweging en gezonde voeding. Samen met de cliënt kijken we naar competenties en interesses, en onderzoeken we samen drijfveren om (weer) actief te worden en de rol die wij daarin kunnen spelen.

Door de kleinschaligheid en de korte lijnen die wij hebben met betrokkenen van de cliënten werken wij – in nauwe samenwerking met het (sociale) netwerk en andere zorgaanbieders – samen aan activering van de cliënt.

Bij In Bildt is ruimte voor gemiddeld negen cliënten per dagdeel waardoor we cliënten de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben en optimale begeleiding kunnen bieden. Hierin gaan we uit van een mix tussen lichtere en zwaardere problematiek. In onze in- en exclusiecriteria kunt u kijken of wij u passende zorg kunnen bieden.